Offset & Digitaltryck

Varför två olika metoder?

För små upplagor är digitaltryck att föredra. Jobbet är igång på 5-10 minuter. Inga filmer och aluminiumplåtar. Offset är mer komplicerat och det tar ett par timmar att komma igång och lämpar sig därför för större upplagor. Var brytpunkten är räknar vi ut.
Alla jobb går inte att köra med den ena eller andra metoden. Kuvert är inte lämpligt i digitaltryck, antikrandade kvaliteter fungerar inte. Och börjar upplagan bli 1000 ex eller mer börjar det ta tid och ”klickkostnaden” blir hög. Då trycker vi i offset. På offset-sidan har vi tryckpressar som trycker i 1-färg, 2-färg eller alla fyra färgerna samtidigt (4-färgstryck).
Bästa metoden

Vi väljer metod för Din trycksak. Den mest lämpade och ekonomiskt fördelaktiga för Dig. Enkelt kan man säga: Digitaltryck: Låg startkostnad och högt styckepris. Offset: Hög startkostnad och lågt styckepris … Ibland passar inte den ena eller den andra metoden.
Välkommen