Screentryck

Screentryck är en tryckmetod där man ”målar” fast trycken på kläderna. Detta gör man genom att ha en tät duk uppspänd på en ram. Denna bestryker man med en uv-känslig hinna. Du skriver sedan ut ditt original på en originalfilm och placerar det ovanpå ramen. Nu belyser du ramen med en uv-lampa och sköljer sedan bort den del av hinnan som ej härdats av lampan. Nu placerars ramen på dina kläder och använder en rakel för att stryka färgen jämnt över ramen. Där ditt motiv var på duken rinner färgen igenom och fastnar på kläderna. Sen måste trycket torka antingen genom att använda en värmepress, hårtork eller en torkbana.

Screentryck är en hållbar och billig metod att trycka stora volymer kläder. Den lämpar sig dock inte bra för de mindre upplagorna eftersom den har stora startkostnader.